E-sport w Polsce oficjalnie uznany za sport?

Posted by: bandit 2 years, 7 months agoWygląda na to, że już za niedługo w naszym kraju będziemy mogli bez zastanowienia powiedzieć, iż e-sport jest zarejestrowany jako oficjalny sport. Wszystko dzięki nowelizacji ustawy dokonanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, która zmienia szeroko pojęte znaczenie sportu.

Parę miesięcy wcześniej podobną ustawę przyjęła Rosja, wskutek czego możliwe jest oficjalne uzyskanie tytułu "Mistrza Rosji" czy "Honorowego Mistrza Rosji". Jeszcze wcześniej taką decyzję podjął rząd Australii. Wszystko więc wskazuje na to, że już wkrótce na całym świecie zostaną podpisane podobne ustawy. Można zapytać się, ale po co? Otóż jeśli w kraju, do którego aby wjechać potrzeba wizy, sportowcy otrzymują ją praktycznie od razu. Jak wiadomo, scena Doty 2 zawsze borykała się z problemem wiz, czego najlepszym przykładem jest Execration, które z tego powodu musiało odpuścić slot na majorze w Bostonie. Dlatego im więcej państw uzna e-sport za sport, tym lepiej dla profesjonalnych graczy.

Wiele osób, zarówno tych starszych jak i młodszych uważa, że e-sport nie ma prawa być uznawanym za sport, gdyż jest to "zwykłe klikanie w myszkę". Zwolennicy uznania elektronicznych rozgrywek za sport także mają parę argumentów, lecz kłótnia na forach i w komentarzach nie gaśnie. Miejmy nadzieję, że ta ustawa to zmieni.

Pełna treść nowej ustawy nie jest jeszcze znana, lecz o poszerzeniu pojęcia "sport" w artykule 2 ustawy 1 dowiedzieliśmy się z Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszone zostało tam między innymi "rozszerzenie samej definicji sportu, która od teraz miałaby obejmować także aktywności umysłowe, których celem jest poprawa ogólnej sprawności intelektualnej, w tym myślenia przyczynowo-skutkowego oraz koncentracji”. Obecnie omawiany fragment ustawy wygląda tak:

"Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach."